شرکت طراحان ماشین حجازیان
شرکت طراحان ماشین حجازیان

preloader

سایکلن

سایکلن یا سایکلون یک نوع دستگاه جداکننده است که برای جدا کردن ذرات جامد از یک جریان گازی استفاده می‌شود. عملکرد سایکلن بر اساس اصل تأثیر نیروی گرانش و نیروی سانتریفوژیک است. در سایکلن، جریان گازی و ذرات جامد وارد دستگاه می‌شوند و به دلیل اصل تأثیر نیروی گرانش، جریان گازی به سمت پایین حرکت می‌کند و ذرات جامد به دلیل داشتن جرم بیشتر در بالای دستگاه باقی می‌مانند؛ سپس به دلیل نیروی سانتریفوژیک که به علت چرخش دستگاه ایجاد می‌شود ذرات جامد به سمت دیواره دستگاه حرکت می‌کنند و در نهایت به دلیل گرانش به پایین دستگاه سقوط می‌کنند و از طریق یک مخزن جمع‌آوری خارج می‌شوند. با استفاده از سایکلن می‌توان ذرات جامد را از جریان گازی جدا کرد. این فرآیند به‌عنوان یک مرحله اولیه در فرآیندهای صنعتی مختلف مانند خشک کردن، فیلتراسیون و تصفیه هوا استفاده می‌شود. این دستگاه چه اجزایی دارد

سیکلون

اجزای سایکلن یا سایکلون

  1. ورودی: جریان گازی و ذرات جامد وارد سایکلن می‌شوند.
  2. دهانه ورودی: جریان گازی و ذرات جامد از این دهانه وارد سایکلن می‌شوند.
  3. بدنه: بدنه سایکلن به‌صورت استوانه‌ای طراحی شده و جریان گازی و ذرات جامد درون آن حرکت می‌کنند.
  4. دستگاه چرخان: سایکلن دارای یک دستگاه چرخان است که باعث ایجاد نیروی سانتریفوژیک روی ذرات جامد می‌شود. این دستگاه معمولاً به‌صورت یک فن چرخان عمل می‌کند.
  5. خروجی گازی: پس از جداسازی ذرات جامد، جریان گازی از خروجی گازی سایکلن خارج می‌شود.
  6. مخزن جمع‌آوری: ذرات جامد جدا شده به دلیل گرانش به پایین سقوط کرده و در مخزن دستگاه جمع می‌شوند.

مزایا سایکلن‌ها

  • هزینه اولیه پایین
  • هزینه نگهداری پایین
  • عملکرد ساده
  • قابلیت انعطاف پذیری بالا