شرکت طراحان ماشین حجازیان
شرکت طراحان ماشین حجازیان

preloader
XRF Sorting Machine

مرتب سازی انواع مواد معدنی براساس XRF

XRF مخفف اشعه -X فلورسانس و عبارت “X-ray Fluorescence” است و یک فرآیند آنالیزی پیشرفته محسوب می‌شود که بر اساس جابه‌جایی الکترون‌ها در اربیتال‌ها ذرات اتمی عمل می‌کند. در این فرآیند، الکترون‌ها به حالت پرتوان انتقال می‌یابند و انرژی آزاد شده به‌عنوان مشخصه هر عنصر، به دست می‌آید. آزمایش XRF [...]

بیشتر بخوانید